cbis:1998491

Visningar Arkeologidagen - Biskopstuna

I samband med pågående forskningsgrävning vid den medeltida borgen Biskopstuna, i Österskär arrangeras visningar på Arkeologidagen den 29 augusti.

Information

Möt arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland som berättar om årets grävning som fokuseras på själva den vallgravsomgärade borgen. Resultaten från tidigare års undersökningar visar att det finns en borggård med anslutande bebyggelse och aktiviteter på andra sidan vallgraven. Vilken ny kunskap om livet vid ärkebiskopens borg har vi fått under senaste årens grävningar och vilka fynd har man hittat i år?

Program:
12.00 Visning av borgruinen (30 minuter) Lára Heimisdóttir, kommunantikvarie, berättar.
12.30 Visning av arkeologisk forskningsundersökning (45 minuter) Arkeologerna berättar.
13.00 Visning av borgruinen (30 minuter) Lára Heimisdóttir, kommunantikvarie, berättar.
13.30 Visning arkeologisk forskningsundersökning (45 minuter) Arkeologerna berättar.

Programpunkter kan tillkomma. Aktuellt program finns på osteraker.se/biskopstuna

Endast förbokade biljetter.
Biljetter bokas på roslagen.se eller Österåkers bibliotek.
Observera att antal platser till visningarna är begränsade!

Resväg: Res kollektivt med Roslagsbanan till Tunagård. Ca 700 meters promenad. Alternativt med SL- buss till Åkersberga station. Bilparkering finns på Österskärsskolan på Tunavägen och vid Åkersberga IP, Österskärsvägen. Vid borgen endast parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Arrangör: Österåkers kommun i samverkan med Arkeologerna och Österåkers hembygds- och forminnesförening.