Visit Roslagens medarbetare

Visit Roslagen, tel 0767-650 660.
Samtliga turistbyråer når du enligt numret ovan genom knappval.

VD, Visit Roslagen, Gisela Norén,
gisela.noren@visitroslagen.se, tel 073-822 51 55

Bokning/Citybreak, Therese Carlström, therese.carlstrom@visitroslagen.se, 073-088 89 60

Digital Kommunikatör, Anna Järnebeck, anna.jarnebeck@visitroslagen.se, 070-333 19 18

Projektansvarig, Sofia Händel, föräldraledig

Säljare, Roslagskonferens, Turistinformatör Norrtälje, Malin Hellkvist, malin.hellkvist@visitroslagen.se, tel 073-088 81 55

Turistbyråansvarig Östhammar, Annette Lindström, annette.lindstrom@visitroslagen.se, tel 070-618 70 13

Turistbyråansvarig Österåker, Marie Schinkler marie.schinkler@visitroslagen.se, tel 073-066 45 55

Webbredaktör, Sociala medier & Assisterande projektledare Augmented Export, hållbar produktutveckling Ulrika Ahlinder, ulrika.ahlinder@visitroslagen.se, tel 070-291 01 80

Ordförande i Visit Roslagen, John Strand, john@strandgruppen.se, tel 070-971 85 13, för att ta del av informationen om samtliga styrelseledamöter läs mer>>