Visit Roslagens medarbetare

Visit Roslagen växel
0767-650 660.
Samtliga turistbyråer når du enligt numret ovan genom knappval.

Gisela Norén
VD, Visit Roslagen
073-822 51 55

Therese Carlström
Bokning/Citybreak
073-088 89 60


Anna Järnebeck
Digital Kommunikatör
070-333 19 18

Sofia Händel
Projektansvarig
072-080 83 88


Malin Hellkvist
Säljare, Roslagskonferens, Turistinformatör 
073-088 81 55


Annette Lindström 
Turistbyråansvarig Östhammar
070-618 70 13

Ulrika Ahlinder
Webbredaktör & Sociala medier
070-291 01 80

 

Ordförande i Visit Roslagen
John Strand 
070-971 85 13
För att ta del av informationen om samtliga styrelseledamöter läs mer>>