Visit Roslagens medarbetare

Visit Roslagen, tel 0767-650 660.
Samtliga turistbyråer når du enligt numret ovan genom knappval.

VD, Visit Roslagen, Gisela Norén, tel 073-822 51 55

Bokning/Citybreak, Therese Carlström, 073-088 89 60

Digital Kommunikatör, Anna Järnebeck, 070-333 19 18

Projektansvarig, Sofia Händel, 072-080 83 88

Säljare, Roslagskonferens, Turistinformatör Norrtälje, Malin Hellkvist, tel 073-088 81 55

Turistbyråansvarig Östhammar, Annette Lindström, tel 070-618 70 13

Webbredaktör & Sociala medier, Ulrika Ahlinder, tel 070-291 01 80

Ordförande i Visit Roslagen, John Strand, tel 070-971 85 13, för att ta del av informationen om samtliga styrelseledamöter läs mer>>