Kvinna med kaffekopp

Vill du träna svenska? / Do you want to practice Swedish?

Välkommen till digitalt språkkafé! / Welcome to digital language café!

Information

Välkommen till digitalt språkkafé! Anmäl dej till ett eller fler tillfällen via mejl till
anna.rydberg.nilsson@svenskakyrkan.se eller ring 0176-774 95.Vi skickar en länk till din e-postadress. Du behöver en dator med kamera, surfplatta eller mobil och internetuppkoppling. Välkommen!
/
Welcome to digital language café! Online in Zoom. Sign up for one or more occasions via email to
anna.rydberg.nilsson@svenskakyrkan.se or call 0176-774 95. We will send a link to your e-mail address. You need a computer with a camera, tablet or mobile and an internet connection.
Welcome!
Arr: Biblioteken i Norrtälje, Norrtälje-Malsta församling och Sensus