cbis:2156035

Vill du sjunga i kör? Väddö kyrkokör startar igen!

Onsdag 1 mars kl. 19.00 Församlingsgården, Väddö

Handikappvänligt WC Rökfritt Kostnadsfritt Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Kyrkokören i Väddö övar. Välkommen att sjunga i vår glada kyrkokör! Körledare Toomas Tuulse.