cbis:2162292
cbis:2162292

Vernissage: Mattias Bäcklin "Spöktimme över Upplandslätten"

Utställningen invigs den 1/4 kl 15.00 av Helén Hedensjö och därefter konstnärssamtal med Mattias Bäcklin och Tomas Bannerhed författare samt Helén Hedensjö, konsthallschef.

Handikappvänligt Trådlöst internet WC Kostnadsfritt Kommunal regi Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Utställningen invigs den 1/4 kl 15.00 av Helén Hedensjö och därefter konstnärssamtal med Mattias Bäcklin och Tomas Bannerhed författare samt Helén Hedensjö, konsthallschef. Mattias Bäcklins konstnärskap kretsar kring stadier av förfall, tillblivelse och rörelser mot liv eller död. Han navigerar i en värld av konsthistoria och ornitologi en kunskap som han tillägnat sig genom åren som ornitolog och insektssamlare på hobbynivå. Han försöker skapa en egen slags mytologi som knyter ihop fragment av natur och civilisation och skapar ett tredje alternativ. I sitt arbete letar han efter fenomen eller företeelser i naturen som har ett allmängiltigt och poetiskt anslag som kan väcka intresse och ändå knyta an till det universella. Det narrativa inslaget i Mattias teckningar kommer dels från det självupplevda – som minnen från en barndom, eller som fältanteckningar och hänvisningar till platser där olika fynd har gjorts från mytologier, folktro, gamla framställningsformer, bildspråk som förknippas med både sägner och nedtecknande av historia. Utställningen i Norrtälje konsthall innehåller video, skulptur, installation och nya teckningar i stora format. Mattias Bäcklin(1969) bor och arbetar i Enköping och Stockholm. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Konstfack i Stockholm. Visats i ett flertal separat och grupputställningar på olika konsthallar och gallerier i Sverige och Norden.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

1 April 12:00 - 16:00