cbis:2142488

Vernissage: Julia Peirone - I am not blonde

Julia Peirones visuella värld är främst befolkad av flickor eller unga kvinnor. Hennes verk speglar aspekter av sårbarhet, skam och sexualitet i en tid som är starkt påverkad av sociala medier och deras inverkan på skapandet av identiteter. Konstnären letar efter gapet mellan verklighet och konstruktion.

Handikappvänligt WC Kostnadsfritt Kommunal regi Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Varmt välkommen till vernissage i Julia Periones utställning "I am not blonde". Vi öppnar dörrarna kl.12 och håller öppet till kl.16. Kl. 15 invigs utställningen. Julia Peirones visuella värld är främst befolkad av flickor eller unga kvinnor. Hennes verk speglar aspekter av sårbarhet, skam och sexualitet i en tid som är starkt påverkad av sociala medier och deras inverkan på skapandet av identiteter. Konstnären letar efter gapet mellan verklighet och konstruktion. Julia Peirones oeuvre ställer frågor om styrkorna och begränsningarna i den fotografiska bilden och hur vi möter oss själva i dem. Den moderna visuella kulturen gynnar självförhärligande och en besatthet av abstrakta skönhetsideal. I sin fotografering fokuserar Julia Peirone på dessa föreställningar för att utforska unga, mestadels kvinnliga tonåringar som söker efter identitet. Peirones arbete har en närhet till den rörliga bilden. Hennes fotoserier visar ofta castingsituationer och förberedelser. Omtagningar, flyktiga ögonblick och misslyckanden ges en framträdande position. Bilderna kan knappast definieras som porträtt i konventionell mening; snarare undersöker de mentala tillstånd och visuella konventioner som speglar den yttre världens krav. Fotografierna fångar ofta den frustration som unga kvinnor drabbas av efter att ha präglats av vissa ideal. Relationen mellan modellen och fotografen, såväl som mellan betraktaren och den betraktade, är en aspekt av flera bilder av Julia Peirone. Deras blickar möts nästan aldrig. Flickornas ögon är stängda eller dolda av håret. Tighta linne och korta kjolar exponerar huden. Konstnären betonar att "tjejerna på mina bilder är offer för en blick, men de är också starka och har makt över din blick". Julia Peirone (f. 1973) bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg (BFA) och vid Konstfack i Stockholm (MFA). Hon har haft ett flertal separatutställningar bla på Liljevalchs Konsthall 2022, Göteborgs Konstmuseum 2017, Uppsala Konstmuseum 2015 och Kalmar Konstmuseum 2018 Hon har även medverkar i ett flertal grupputställningar bla på Moderna Museet (2017), Borås konstmuseum (2016), Artipelag (2014), och Sven Harrys Konstmuseum 2016 Hennes verk finns representerade på Moderna Museet, Kiasma i Finland, Statens Konstråd, Nationalmuseet och Göteborgs Konstmuseum. Peirone har flera publikationer bakom sig såsom Braids and Bruisers , Liljevalchs+ (2022) Girls, Girls, Girls , Gbg Konstmuseum (2017), Waiting for Red Pigtails (Sailor Press, 2013), More than Violet (Art & Theory, 2012), Contemporary Swedish Photography (Art & Theory, 2012) och Blind Smek Min Kind (Ordfront/Galago, 2002).