cbis:1986333
cbis:1986333

Vandringsled - och cykelled på Singö och Fogdö

Föreningen Levande Roslagsbygd har märkt ut vandringsleder och stigar på öarna Singö och Fogdö, i Norrtälje kommuns norra delar. En karta över leden finns att köpa hos Norrtälje turistbyrå och på Singö affär till exempel.

Information

Singö är Sveriges 36:e största ö med en omkrets på 66 km. De markerade lederna gör det möjligt att besöka vackra delar av ön. De utstakade lederna sträcker sig mer än fyra mil runt Singö och Fogdö. Rundtur och avstickare är märkta med röda och blå skyltar på Singö medan leden från bro till bro på Fogdö är markerad med grönt. Vandrings- och cykelkartan säljs för 50 kronor hos bland annat Visit Roslagen och på Singö. Hela överskottet går oavkortat till framtida underhåll och utveckling av vandringslederna Sträckningen är varierad. Ambitionen är att använda befintliga stigar och vägar i så stor utsträckning som möjligt, bl a för att göra så liten påverkan som möjligt i terrängen. Ökad vandring håller gamla stigar öppna och framkomliga, varför lederna också är de del av att bevara äldre kultur. Flera etapper går på grusvägar men bara korta sträckor på landsvägen. På de allra flesta sträckorna kan man med fördel cykla men över några stigar behöver cykel ledas eller t o m undvikas. Vissa sträckor där de mindre stigarna binder ihop vägarna är inte lämpade för cykel. T ex runt Länsman från Stornotsand i norr till vägen mot Backbybadet eller från Gruvudden till Norsillan. Ellan-Västeräng är också en ren skogsstig på norrsidan men den äventyrslystne får säkert med sig cykeln över alla stigar, dock med varierande ansträngning. Ett tips är att ta bussen till någon av hållplatserna längs leden och sedan gå tillbaka. Ett stort antal hållplatser finns i anslutning till leden, från Ellan i norr till södra Fogdö. SL buss nummer 637.