cbis:2009146

Utställning av Carl-Olof Tronje, Galleri Fröja

Konstföreningen Fröja Östhammar visar en utställning av Carl-Olof Tronje ” Med mina ögon”. Vernissage: 15 oktober kl. 12 Öppet dagligen: 15 oktober – 24 oktober kl. 12 – 16

Information

"Det tog inte lång tid efter flytten till Roslagen, som jag blev nyfiken på de medeltida kyrkorna i grannskapet. Inte kunde jag då ana att Häverö kyrkas vägg- och takmål-ningar med sitt tidiga ursprung, under lång tid skulle bli en av mina främsta inspirat-ionskällor. Jag blev fascinerad av uttrycksfullheten och fantasin och kände att jag upp-täckt det bästa av "konstgallerier". Med kamera har jag dokumenterat de flesta bib-liska och andra bildberättelser i kyrkan. Varje gång jag går igenom bilderna hittar jag nya detaljer och sammanhang. Det som gör måleriet så tilltalande för mig är det di-rekta uttrycket, enkelheten och faktiskt humorn. Män och kvinnor kanske från byg-den, alla är inte skönheter, presenteras på väggar och tak. Det finns också mängder av spännande mönster och former som har en mer dekorativ funktion.
Intresset för tidig kyrkokonst växte. Skulpturerna i Skoklosters kyrka samt muséet och slottskyrkan i Frombork i Polen blev också ytterligare utgångspunkter för mitt eget måleri. Att omsätta intryck till uttryck har inte varit någon kopieringsprocess, utan sett "med mina ögon". Jag har tolkat denna tidiga konst efter eget huvud och sökt ett enkelt uttryck."
Carl-Olof Tronje

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

15 October 12:00 - 16:00
16 October 12:00 - 16:00
17 October 12:00 - 16:00
18 October 12:00 - 16:00
19 October 12:00 - 16:00
20 October 12:00 - 16:00
21 October 12:00 - 16:00
22 October 12:00 - 16:00
23 October 12:00 - 16:00
24 October 12:00 - 16:00