Tranviks naturreservat

Här hittar du ekbackar, strandängar och odlingslandskap. Här trivs både and- och vadarfågel i områdets vass- och starrområden.
Handikappvänligt

Information

I naturreservatet finns en handikappanpassad brygga, mulltoalett och ett båthus.
Läs mer om Tranviks naturreservat på Länsstyrelsens webbplats: