cbis:2440039

TRÄDA TRASSLA TRÅDA…

Helena Lambert & Sara Lindström Lindhe ”Träda Trassla Tråda…” är en interaktiv utställning i gränslandet mellan performanceverk och konstinstallation av koreograferna Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe. Här bjuds besökaren in till ett artificiellt landskap som vävts samman av papper, tyg och trådar. En plats att träda in i, beröra och uppleva med alla sinnen och hela sin kropp. Ett landskap som bär på händelser som har ägt rum eller som snart kommer att ske.
Handikappvänligt Trådlöst internet WC Kostnadsfritt Kommunal regi Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

”Träda Trassla Tråda”... bjuder in till en djupgående reflektion kring den artificiella världens
ursprung och vår nuvarande uppfattning om, användning av och förhållningssätt till några av våra vanligaste förbrukningsmaterial. Ser vi dem som medskapare och bärare av en levande historia, eller betraktar vi dem som livlösa objekt? Utställningen bjuder in till att träda och trassla med våra egna föreställningar, precis som trådarna och materialet vävs samman till något större. I detta landskap beträder vi spår av en skapelseakt, en konstgjord värld som även speglar sitt ursprung. Det är som att vandra genom en skräphög – en mänsklig skapelse som blivit till en kontrastrik palett. Hur bemöter vi det? Hur omfamnar vi det? Och hur gör vi det till vårt eget?
Vid utvalda tillfällen aktiveras installationen med en föreställning där en interaktiv lek mellan
dansare, publik och material uppstår. En multisensorisk konstupplevelse där tyg böljas ut i blom, trådar trasslas till liv och papper prasslas till tunnlar genom rummet.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

23 September 12:00 - 16:00
26 September 12:00 - 16:00
27 September 12:00 - 16:00
28 September 12:00 - 16:00
29 September 12:00 - 16:00
30 September 12:00 - 16:00
3 Oktober 12:00 - 16:00
4 Oktober 12:00 - 16:00
5 Oktober 12:00 - 16:00
6 Oktober 12:00 - 16:00
7 Oktober 12:00 - 16:00
10 Oktober 12:00 - 16:00
11 Oktober 12:00 - 16:00
12 Oktober 12:00 - 16:00
13 Oktober 12:00 - 16:00
14 Oktober 12:00 - 16:00
17 Oktober 12:00 - 16:00
18 Oktober 12:00 - 16:00
19 Oktober 12:00 - 16:00
20 Oktober 12:00 - 16:00
21 Oktober 12:00 - 16:00
24 Oktober 12:00 - 16:00
25 Oktober 12:00 - 16:00
26 Oktober 12:00 - 16:00
27 Oktober 12:00 - 16:00
28 Oktober 12:00 - 16:00
31 Oktober 12:00 - 16:00
1 November 12:00 - 16:00
2 November 12:00 - 16:00
3 November 12:00 - 16:00
4 November 12:00 - 16:00
7 November 12:00 - 16:00
8 November 12:00 - 16:00
9 November 12:00 - 16:00
10 November 12:00 - 16:00
11 November 12:00 - 16:00
14 November 12:00 - 16:00
15 November 12:00 - 16:00
16 November 12:00 - 16:00
17 November 12:00 - 16:00
18 November 12:00 - 16:00
21 November 12:00 - 16:00
22 November 12:00 - 16:00
23 November 12:00 - 16:00
24 November 12:00 - 16:00
25 November 12:00 - 16:00