cbis:2149596

Tema: Varför läsa Hannah Arendt

Tema under våren: Hannah Arendt - föreläsningar, studiegrupper och workshops! Margarethe von Trottas film Hannah Arendt visas och boken Varför läsa Hannah Arendt idag? av Richard J. Bernstein presenteras.
Kostnadsfritt Kommunal regi Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun