Pågående byggprojekt i Östhammar

Klackskär Husbacka