Tallparkens vänner, Öregrund

Öregrund, Östhammar

Avsikten med Tallparkens vänner är att se till att Tallparken bevaras och utvecklas som rekreationsområde för alla som besöker området och därigenom öka attraktionskraften för Öregrund som bostads- och turistort.

Här finns tallar, havsutsikt och solnedgångar av alla de slag, tysnad och havsbrus, bad, klippor och sandstrand, grillplatser, musikpaviljong, lek- och grillplats samt tennisbanor.

Tallparkens vänner är en ideell förening med en öppen och transparant verksamhet där alla ska känna sig välkomna och vi kommer att fullfölja det redan påbörjade arbetet med gångvägar och röda bron, markera ut den sk Sjömilen runt Hummelfjärd, kanske bygga ett fågeltorn och ordna fler grillplatser.

Tallparkens vänner:
Olle Pettersson, 070-517 77 02, Hans Lindström 070-570 33 29, Elisabeth Andersson, Peder Waern, Kicki Lodin, Bosse Andersson och Hans Gille.

 

Prisinformation

Enskild meddlem 100 kr och familj 150 kr. Bidrag med valfritt belopp.

Föreningens swish-nr är: 123 180 7809, bankgiro 746-6139.

Fakta

Lokala naturvårdssatsningen, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen.