Grisslehamn

Besök Grisslehamn på norra Väddö, där Albert Engström tillbringade stora delar av sitt liv. Här finns hans ateljé och hem på Albert Engström Museet. Härifrån går också Eckerölinjens fartyg till Åland. På havsbadet vid Kvarnsand är utsikten hänförande ut mot Ålands hav.
Grisslehamn är en gammal fiskeby med ett strategiskt läge vid Ålands hav. Den medeltida riksvägen från Svea och Göta Riken till storfurstendömet Finland gick från Stockholm till Grisslehamn.

Grisslehamn fick sin betydelse och sitt namn samt började växa som samhälle år 1756, när posten flyttades hit från den by, nedåt Väddö, som idag heter Gamla Grisslehamn. Därifrån hade post och passagerare sedan medeltiden fraktats över havet till Åland. I och med flytten fick postroddarna fick kortare väg över havet och det nya samhället började växa fram.

Under de kommande tvåhundra åren var Grisslehamn Sveriges port mot öster. Nyheter från hela världen anlände hit och skickades vidare, trupper fraktades både hit och dit och generaler och kungar stannade ofta över natten. Under ryska kriget 1808–1809 låg Grisslehamn vid fronten. På berget bortom Engströmgården fanns den optiska telegrafen, Stockholm nåddes med budskap på dryga halvtimmen.Efter 1809 byggdes Borgen och Grisslehamn blev en befäst gränsort. Tullen fick eget hus och invånarna blev fler.

I mitten på 1800-talet blev Grisslehamn åter en viktig plats. Engelska krigsfartyg angjorde byn, som hade förbindelse med världen genom den nya elektriska telegrafen. 1870 sattes den förstaångbåten in på linjen till Åland. Ett varv byggdes, jobben blev allt fler. 1903 öppnades Hotell Havsbaden, då i det hus som idag är Edblads designbutik.

Fisket var sedan gammalt viktigt. 1917 byggdes här ett rökeri som ansågs vara världens största. Senare anlades en fiskfabrik. 1949 var trettio båtar ute på dagligt fiske. Fortfarande är några grisslehamnsbor fiskare på heltid. Här finns två fiskaffärer så passa på och köp färsk fisk med dig hem.

1900 kom konstnären och författaren Albert Engström till Grisslehamn. Han trivdes med de kärva rospiggarna och köpte fastigheten Augustberg, idag museum med Engströms hem och hans Ateljé, den senare byggd på en klippa ute vid Ålands hav.

I Alberts och hustru Sigrids vänkrets,och flitiga besökare i hemmet, fanns den tidens kulturelit – Zorn, Strindberg, Karlfeldt, Heidenstam, Fröding, Liljefors, Marika Stiernstedt, Lubbe Nordström, Prins Wilhelm, J.A.G Acke med flera. Några av Zorns berömda kullor är egentligen rospigor från Grisslehamn, Karlfeldt skrev Svarta Rudolf vid ett besök hos Engströms och dotter Malin var förlovad med Evert Taube.

Författaren Vilhelm Moberg uppskattade också Grisslehamn och köpte 1940 gården Söderäng i Tomta där han bodde till sin död 1973.

Sevärdheter

Albert Engström Museum och Ateljé är ett absolut måste. På vägen dit finns Borgen där vaktstyrkan hystes och Posthuset, Sveriges äldsta, byggdes 1756 och användes till 1896, numera privatbostad. Signalkanonen, på väg mot Engströms ateljé, användes för att varna mot dåligt väder. År 1796 byggdes en optisk telegraf i Grisslehamn. Flera stationer var länkar i en kedja, där signalerna repeterades tills meddelandet nådde slutstationen. Ett genialt binärt kommunikationssystem som är föregångare till nutidens dataspråk! Nu finns en replik av den optiska telegrafen åter i Grisslehamn.

Kapellet vid Lillsjön är Sveriges enda privatägda kapell tillhörande Svenska Kyrkan. Fiskehamnen med fiskaffärer, café och fiskebåtar som fortfarande används, måste du också se.

Skatudden når du efter ca 2 km promenad mot nordost, förbi hamnen och färjeterminalen. Här finns gamla befästningsverk och Skatudden är en bra observationsplats för sjöfågel, särskilt i september–oktober när du kan få se ett storslaget sträck av fåglar. Med lite tur får du se både storskarv och havsörn. Du har en vidsträckt utsikt längs kusten och över Ålands hav och vid god sikt kan du ana Åland i ostnordost

 

Grisslehamn