GMSS Seglarskola, Grisslehamn

Grisslehamn, Norrtälje

GMSS Seglarskolan har sedan i början på 1980-talet lärt barn att segla. Vi har veckokurser (må-fre) på olika nivåer. Kravet för samtliga kurser är simkunnighet 200 m på öppet vatten.

I grundkurserna får eleverna lära sig om de jollar vi använder på skolan, Optimistjolle och Topaz TAZ-jolle, deras olika delar och hur man sjösätter och tar upp jollarna. De får också lära sig de grundläggande fyra segelsätten halvvind, kryss, slör och läns. Säkerhet är mycket viktigt till sjöss och eleverna får lära sig grundläggande sjövett, enklare nödsignaler och hur man vänder en kapsejsad jolle. I kursen ingår också sjömanskap; vad det är, väjningsregler och nyttiga knopar. Barnen kan gå grundkurserna från det år de fyller 9 år. Priset är 2600 per vecka.

GMSS Seglarskolan har också kurser för vidareutveckling av seglingskonsten.

Fortsättningskurserna bygger vidare på grundkurserna och man seglar i större jollar, Tvåkronor, där man bl.a. får lära sig segla med försegel och trimma båtens segel.

Kappseglingskurserna bygger vidare på elevernas erfarenheter och kunskaper och förutom segling med spinnacker får man lära sig grundläggande tävlingsregler och kappsegla i praktiken. Barnen kan gå fortsättningskursen från det år de fyller 12 år och i kappseglingskursen från det år de fyller 13 år. Priset för fortsättningskursen är 2600 och kappseglingskursen 2900.

Seglarskolan erbjuder också kurser för vuxna nybörjare, privatkurser och företagskurser. Vuxenkurserna (från 20 år) använder den större jollen och deltagarna får i koncentrerad form under en helg lära sig grundläggande segling i teori och praktik. Pris: 2900. Privatkurser är ej schemalagda specialkomponerade kurser baserade på deltagarnas önskemål. Seglarskolan kan i mån av tid och resurser erbjuda sådana kurser. Exempel kan vara familjer under en dag eller helg; födelsedagspresent med specialkomponerad uppläggning; upptäcktssegling mm. mm. Kursavgiften bestäms efter kursens längd och innehåll. Skriv till seglarskolan@gmss.nu om dina önskemål. Företagskurs kan ingå i företags identitetsskapande och teambuildingsakiviteter. Dessa kan ingå i samarbete med lokala konferenshotell, t.ex. Havsbaden. Innehåll, tidslängd och pris offereras på basis av underlag med önskemål från företaget. Företagskurserna erbjuds under maj, juni, augusti och september. Intresseanmälan och förfrågningar, kontakta Istvan von Polgar, 070-3761034 eller maila seglarskolan@gmss.nu

För aktiviteter på vinterhalvåret hänvisas till GMSS Isseglingssektion: issegling@gmss.nu

Program för 2019

24 juni - 28 juni

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

1 juli - 5 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

1 juli - 5 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar fortsättningskurs i segling för ungdomar som tidigare gått grundkurser i segling. Minimiålder: 12. Man lär sig segla med större båtar, segla med försegel och trimning av seglen.

Pris: 2 600 kr 

8 juli - 12 juli 

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

8 juli - 12 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar kappseglingskurs för ungdomar som genomgått grund- och fortsättningskurser. Miniålder 13 år. Förutom segling med spinnacker får man lära sig grundläggande tävlingsregler och kappsegla i praktiken.

Pris: 2 900 kr 

13 juli

Grisslehamnsdagen. GMSS Seglarskolan arrangerar prova-på seglingar för barn från 9 år. Instruktör följer med och lär ut de grundläggande sakerna i segling. Dessutom arrangeras en lekfull kappsegling på tid för alla åldrar och seglingserfarenheter. Första pris: Siw Grähs minne.

Startavgift: 50 kr.

Anmälan på plats vid Ångbåtsbryggan, Grisslehamn.

15 juli - 19 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

15 juli - 19 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar fortsättningskurs i segling för ungdomar som tidigare gått grundkurser i segling. Minimiålder: 12. Man lär sig segla med större båtar, segla med försegel och trimning av seglen.

Pris: 2 600 kr 

Endast köplatser.

22 juli - 26 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

22 juli - 26 juli

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar kappseglingskurs för ungdomar som genomgått grund- och fortsättningskurser. Miniålder 13 år. Förutom segling med spinnacker får man lära sig grundläggande tävlingsregler och kappsegla i praktiken.

Pris: 2 900 kr 

Endast köplatser.

29 juli - 2 augusti

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

Endast köplatser.


29 juli - 2 augusti

 GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar fortsättningskurs i segling för ungdomar som tidigare gått grundkurser i segling. Minimiålder: 12. Man lär sig segla med större båtar, segla med försegel och trimning av seglen.

Pris: 2 600 kr 

5 augusti - 9 augusti 

GMSS Seglarskolan Grisslehamn arrangerar grundkurs i segling för barn från det år man fyller 9. Barnen lär sig att hantera Optimistjollar och Taz-jollar, och de fyra grundläggande segelsätten halvvind, kryss, läns och slör. Dessutom sjövett, nödsignaler, sjömanskap, väjningsregler och nyttiga knopar.

Pris: 2 600 kr 

Kontaktinformation

Gmss Gästhamn
Ekbacksvägen 8
764 56 Grisslehamn
Telefon: 0767-650660

E-post: seglarskolan@gmss.nu
Hemsida: www.gmss.nu

Öppettider

Grundkurserna går under veckorna 26 – 32.
Fortsättningskurserna går under veckorna 27, 29 och 31. Kappseglingskurserna går under veckorna 28 och 30.
Vuxen nybörjarkurs går efter intresse.
Tiderna är kl 9.00 – 16.30 varje dag, utom vuxenkurserna där tiden är fre kl 17 - 21, lö - sö 8.30 - 17.

Fakta

Anmälan sker på www.gmss.nu , om inget annat anges.

Kontaktperson: Bengt Gustavsson

Email: seglarskolan@gmss.nu

Vägbeskrivning

Från Stockholm
Med bil från Stockholm kör du E 18 till Norrtälje och vidare mot Grisslehamn via Älmsta.
Med Buss 676 tar du dig från Östra station (Tekniska Högskolan) till Norrtälje. Där byter du till buss 637 eller 636 för vidare färd till Älmsta. 637 går direkt till Grisslehamn och Singö medan 636 endast går till Älmsta.

Avstånd Sthlm-Norrtälje ca: 7,5 mil.
Avstånd Norrtälje-Grisslehamn ca: 4,5 mil.
Från Uppsala
Med bil från Uppsala kör du via Almunge-Knutby-Edsbro-Söderbykarl-Älmsta. Från Edsbro kan du också köra via Häverödal mot Trästa och ta vägen över Väddö Högbro.