cbis:1954388
cbis:1954388

Staffan Strand - skulptör

Staffan Strand är skulptör och zoologisk konservator.

Information

Han skulpterar främst i "naturalistisk stil" med plastilina, gjutning enligt "lost wax"-metoden och slutprodukten i brons, men även silver, betong och plâtre resine (sk hårdgips, polyestergips).
Naturen har alltid varit en livsviktig inspirationskälla. Genom åren har han haft ovärderliga möjligheter att studera djurs beteenden och rörelser i fält och anatomi på nära håll som konservator.
Staffan Strand är medlem i Nordic Wildlife Art Society och Östhammars Konstnärsförening.
Han medverkar på olika utställningar.