cbis:1983366 Anders Djerf

Stadsvandring - Den betydelsefulla badortsepoken

Med start på Lilla Torget guidar Anders Djerf till Societetsparken och ger en bild av hur det såg ut här för hundra år sedan. Det välbesökta kurbadet skapade välstånd i staden.

Information

Den för staden betydelsefulla epoken som kurbadort inleddes med att stadsläkaren Pehr Georg Palmgren fann att att Kvisthamravikens lera hade lindrande, rent läkande effekt.

Stort varmbadhus och mindre kallbadhus byggdes, Societetshuset och musikpaviljongen uppfördes, Societetsparken anlades liksom Societetsbron. Badgäster kunde skriva in sig hela säsongen eller för kortare perioder. Rummen i pensionaten runt om i den lilla staden fylldes övernattande. Särskilda granar planterades, deras doft skulle vara särskilt hälsosam att inandas under dagliga vandringar i granparken. Ångbåtstrafiken på Stockholm, som inletts i liten skala 1846, utvecklades, liksom trafiken på den smalspåriga järnvägen som startade 1885.

Tisdag 22 juni kl. 18.00 – 19.30
Söndag 11 juli kl. 13.00 – 14.30
Torsdag 22 juli kl. 12.00 – 13.30

Betalning på plats, kontant eller Swish

Föranmälan direkt till guiden: anders@norrtaljeguide.se
Mobil: +46 (0)73-6595200

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

22 Juni 18:00 - 19:30
11 Juli 13:00 - 14:30
22 Juli 12:00 - 13:30