cbis:1988048
cbis:1988048

Sommarprogram på Naturstigen, Väddö

Låt Naturstigen inspirera till kunskap, återhämtning, livsglädje och gemenskap! Under sommaren ordnar Livsuniversitetet en mängd naturaktiviteter på den nya Naturstigen vid Mälby gård på Väddö. Här finns också ett kafé som är öppet på lördagar och söndagar kl 11-14.

Information

Naturstigen är en liten led där man kan vandra ensam eller tillsammans, med möjligheter att sitta ner med sin matsäck på rustika grillplatser utmed stigen som är ca 2 km lång. Vandringen är indelad i tio stationer med skyltar som informerar om platsens historia: bosättningar som daterar sig ända tillbaka till stenåldern, en unik flora och fauna som finns i området som också lämpar sig mycket väl för som utflyktsmål för skolan och lägerverksamhet.

Här finns även ett kafé som är öppet varje lördag och söndag mellan 11-14 på sommaren.

Sommaren 2021 ordnas en mängd olika naturaktiviteter kring Naturstigen.
Klicka här

PROGRAM

JUNI
13/6 10:00 – 12:00 Djur-och rörelsesaga för hela familjen och bus i Fårhagen! Vi bygger fågelholkar och insektshotell. (För barn från 4 år)
19/6 10:00 – 12:00 Våtmarkens betydelse. Från blöt slåtteräng till biologiskt värdefullt alkärr. Vandringsguide Ronny Carlsson
20/6 10.00 - 12.00 - Pilgrimsvandring
25/7 10-12 - Pilgrimsyogavandring
26/6 10:00 – 12:00 Pilgrimsvandring
27/6 10:00 – 12:00 Pilgrimsyogavandring


JULI
3/7 10:00 – 12:00 Biologisk mångfald – ett jordbrukslandskap i stark förvandling
Vandringsguide: Ronny Carlsson
4/7 10:00 -12.00 Finn din inre ledstjärna! Kreativ workshop. Vi gör en skapande meditationsövning för att synliggöra våra viktigaste livsvärden – ledare Eva Seilitz
10/7 10:00 – 12:00 Pilgrimsvandring på Naturstigen
11/7 10:00 -12:00 Torp-platsens betydelse nu och förr. Vandringsguide Ronny Carlsson
17/7 10:00 – 12:00 Skogen i det gamla bondesamhället. Vandringsguide Ronny Carlsson
18/7 10:00 – 12:00 Pilgrimyogavandring
24/7 10:00 – 12:00 Familjedag – naturlekar, quiz och vi spanar på om några fåglar och insekter flyttat in i våra holkar och insektshotell.
31/7 10:00 – 12:00 Gamla lövträd – åldriga jättar som myllrar av liv. Vandringsguide Ronny Carlsson

AUGUSTI
14/8 10:00 – 12:00 Järnålderslandskapet - att läsa av ett fossilt kulturlandskap. Hur såg dessa marker ut för 1000 år sedan? Hur användes marken? Vilka djur fanns och hur levde man? 15/8 10:00 – 12:00 Pilgrimsvandring
21/8 10:00 – 16:00 Pilgrimsyogaretreat: Retreaten baserar sig på pilgrimsvandringens ”nycklar” som ett livsstilskoncept; Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Miniföreläsningar om yogans fördelar varvat med enkla yogaprogram, andningsövningar och avslappning som också finns på Youtube.
22/8 10:00 – 12:00 Familjedag – djuryogasaga, quiz om allemansrätten, lek.
Vi inventerar våra fågelholkar och insektshotell.

Vi samlas till samtliga programaktiviteter (förutom invigningen) vid Kulturladans parkering 10.00 Programmen är avgiftsfria men man kan ge en frivillig gåva via swisch på plats.

Naturstigen är ca 1 ½ km lång med 10 informationstavlor som beskriver landskapets unika karaktär. Programmen är guidade men Naturstigen är öppen för allmänheten dygnets 24 timmar. Där inget annat anges är det Eva Seilitz som är aktivitetsledare.

Obs! Förhandsanmälan till samtliga programaktiviteter minst en dag innan till eva@pilgrimsyoga.se

Eva är förutom projektledare för Naturstigen även utbildad yogalärare och pilgrimsguide, diplomerad vid Vadstena Pilgrimscenter. För mer info se www.pilgrimsyoga.com


VIKTIGT. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för samlingar utomhus.

För mer information och aktuella programpunkter
Klicka här

Det går också bra att kontakta Eva Seilitz på 070 24 32 298.

Obs! Förhandsanmälan till samtliga programaktiviteter minst en dag innan till eva@pilgrimsyoga.se

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

26 Juni 10:00 - 12:00
27 Juni 10:00 - 16:00
3 Juli 10:00 - 12:00
4 Juli 10:00 - 12:00
10 Juli 10:00 - 12:00
11 Juli 10:00 - 12:00
17 Juli 10:00 - 12:00
18 Juli 10:00 - 12:00
24 Juli 10:00 - 12:00
31 Juli 10:00 - 16:00
14 August 10:00 - 14:00
15 August 10:00 - 12:00
21 August 10:00 - 16:00
22 August 10:00 - 12:00

Vägbeskrivning

Plats: Livsuniversitetet, Mälby gård
Kör in vid Väddö kyrka, 400 m rakt fram