cbis:1945756
cbis:1945756
cbis:1945756

Societetshuset Öregrund

Underbar lokal med utsikt över Öregrundsgrepen. Societetshuset innehåller två rum och ett fullt utrustat tillagningskök. I Stora salen ryms drygt 90 personer.

Information

Bildades 1995 och fick av Östhammars kommun disponera huset genom avtal om långtidshyra. Föreningen åtog sig att återställa huset i ursprungligt skick. Öregrunds Bygdegårdsförening är en Ideell förening som har till uppgift att driva en allmän samlingslokal för uthyrning till föreningens medlemmar samt organisationer och enskilda. Intäkterna går till underhåll och drift av huset.
Medlemskap kan erhållas av förening eller enskild person som betalar fastställd årsavgift, se hemsidan. De som varit medlemmar i föreningen i två år kan hyra lokalen till reducerat pris.