cbis:1970078

Skyltfönsterutställning

  • Telefonnummer: 073 0205613
  • Kontaktperson: Häveröbygdens konstförening
  • E-post: beguemkn@gmail.com
  • Besöksadress: Envägen 14 A, 1202 Postadress: 763 35 Hallstavik
Ola Gäverth är journalist och fotograf bosatt i Stockholm och Hallstavik. I Gribby har han sitt torp, och från byn och dess omgivningar hämtar han inspiration till mycket av sin fotokonst.

Information

Konstinriktningen är framförallt naturen med alla dess färger, former och linjer. Han arbetar med vackra dimmor, solnedgångar samt stilstudier av blommorna runt det gamla torpet. Trots att bilderna kan vara olika, är alltid hans önskan att fotografierna ska vara som små fönster mot det som är vackert. Något som åskådaren kan stanna upp vid, kontemplera en stund inför och hämta energi från.

I utställningen i Hallstaviks konsthall kommer han bland annat att visa foton av roslagslandskap, närbilder på blommor och drömska dimmor. Men Ola bryter också av med några stilstudier på Radiohuset i Stockholm där han jobbar till vardags. Utställningens titel är Torparblickar.

Övrig information gällande evenemanget:
P.g.a. osäkerhet, vid planeringen av utställningen, beträffande bibliotekets öppethållande fick den formen av "Skyltfönsterutställning". Därför anges heller inga öppettider, men ljuset i Konsthallen kommer att vara på under bibliotekets ordinarie öppettider. Skulle förhållandena ändras under perioden sker ändå ingen omdisponering av konsten.