cbis:2116932

Skräckspår på Borgmästarholmen

  • Prisinformation: Ingen kostnad
  • Kontaktperson: Brännäsgården
  • E-post: brannasgarden@norrtalje.se
  • Besöksadress: Villagatan 2 Postadress: 76140 NORRTÄLJE

Varning, inget för den lättskrämda!

Kostnadsfritt Mitt lov Höstlov

Information

Skräckspåret på Borgmästarholmen är tillbaka! Fredag 4 november, på höstlovet. Historien: "En brand har brutit ut på Angskärs mentalsjukhus och flera patienter har rymt! Hjälp direktören att få tag i patientlistan." För dig mellan 13-16 år. Du väljer själv vilken tid du vill komma, mellan klockan 18:00-21:00. Väntetid kan förekomma, vi rekommenderar varma kläder. Arrangeras av fritidsgården Brännäsgården och sponsras av ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje.