cbis:2133786 canva.com

Skidspår Österåkers golfklubb

Österåkers golfklubb spårar skidspår på golfbanan under vintern när snö ligger.

 

 

Sportlov

Information

Håll dig uppdaterad om spårläget via klubbens hemsida www.ostgk.se.