cbis:2009102

Sjöfart i Öregrundsgrepen

Björn Lindström kåserar om spännande tilldragelser i Öregrundsgrepen.

Information

Vi får ta del av Björns kunskaper om sjöfarten kring Öregrund och Roslagen i gångna tider. Till exempel att Öregrundsgrepen var en rutt för krigstrafiken under andra världskriget. Föredraget är öppet för alla. Det genomförs i samband med årsmötet för Öregrunds bygdegårdsförening Societetshuset.