Service- och samarbetsavtal

Visit Roslagen utvecklar, marknadsför och saluför Roslagen som helhet tillsammans med Roslagens besöksnäring och kommuner. Bolaget hjälper också Roslagens aktörer med b la gemensam marknadsföring. Medverka på basnivå med ett serviceavtal – då finns er verksamhet med i Visit Roslagens olika kanaler eller bli partner och få samtidigt kraftfull marknadsföring till rabatterade priser.