cbis:2115839

Sätt ljus på diskriminering

Sätt ljus på diskriminering - text, film, ljud och bild som inspirerar till samtal om orättvisor och diskriminering
Handikappanpassat Kulturveckan i Östhammars kommun Höstlov

Information

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, bjuder in elever och unga från 12 år till att dela tankar och reflektioner om orättvisor, ojämlikhet, normer och makt. Vi tar med oss material skapat av olika aktivister, konstnärer och författare som finns i Verktygsboken PraLin. I text, film, ljud och bild får vi ta del av berättelser om diskriminering och pratar sen om vilka tankar de väcker.
Arrangemanget stöds av Östhammars kommun.