cbis:1957309
cbis:1957309
cbis:1957309

Roslagsmuseet

Roslagsmuseet är Norrtälje kommuns kulturhistoriska museum, ursprungligen grundat av Roslagens hembygds- och fornminnesförening. Museibyggnaden är från 1700-talet och var ursprungligen "Stora Werkstaden" i Norrtelje gevärsfaktori.

Information

Museet drivs av en stiftelse som får sina huvudsakliga inkomster genom bidrag från Norrtälje kommun. Stiftelsen har under flera år inte kunnat underhålla de gamla husen på ett acceptabelt sätt varför museet för närvarande är stängt för att koncentrera arbetet på fastigheternas renovering.

Ett exempel på samlingarnas innehåll är åtskilliga tavlor, speciellt fartygsporträtt. Museet drivs av en stiftelse som får sina huvudsakliga inkomster genom bidrag från Norrtälje kommun.

Museet har ca 30 000 föremål i sina samlingar, som förvaras i Magasinet i Långgarn. Under stängningstiden vårdas samlingarna och donationer av nya föremål tas emot. Speciellt önskas bygdetypiska föremål från senare halvan av 1900-talet.
Ett exempel på samlingarnas innehåll är åtskilliga tavlor, speciellt fartygsporträtt.

Roslagsmuseum äger också:

Zetterstenska gården från 1800-talet
Hjertkvistska gården från 1700-talet
Väderkvarnen i Furusund
Förrådsbyggnaden för museets samlingar i Långgarn