cbis:1957309
cbis:1957309
cbis:1957309

Roslagsmuseet

Roslagsmuseet ligger i den historiska byggnaden gevärsfaktoriet och är Norrtälje kommuns nav för att vårda, bevara och tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet. 

Information

Roslagsmuseet visar föremål ur Roslagsmuseets samlingar och den historia som byggnaden bär på. 


Förutom att genomföra publika utställningar kommer Roslagsmuseet även att ordna program och evenemang i egen regi, främja och stödja föreningar, museet och fristående aktörer inom kulturarvsområdet. Roslagsmuseet kommer också arrangera visningar och bedriva annan pedagogisk verksamhet för barn på skolor och förskolor. 


 


Gevärsfaktoriet består av flera rum i olika storlekar. På bottenvåningen finns en reception med museishop, kulturarvsbyrå och den stora aktuella utställningen. Det finns även ett rum med fokus på restaureringsarbetet och de fynd som gjorts samt ett rum som är uppbyggt som ett sceneri där besökarna mer fritt kan känna på föremål och leva sig in i historien. 


 


Övervåningen på Roslagsmuseet är en stor och öppen yta med snedtak. Här kan pedagogiskt arbete med skaparverkstad, workshops och föreläsningar bedrivas. Det ska också vara en mötesplats för föreningar, skolklasser och andra evenemang.


 


 


Ordinarie öppettider(från och med 29/3 2023)


tisdag 12.00–16.00


onsdag 12.00–16.00


torsdag 12.00–19.00


fredag 11.00–16.00


lördag 11.00–16.00


 


Avvikande öppettider:


Dag före röd dag/helgdag stänger vi kl 16.00, och på röd dag/helgdag är det stängt.


Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton stänger museet kl 16.00.


Påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton är det stängt.


 

Externa länkar och dokument

https://www.instagram.com/roslagsmuseet/