Roslagens destinationsdag

Den 5 april ägde Roslagens destinationsdag rum på nyrenoverade Kapellet i Norrtälje. Extra kul var det att få vara de första gästerna!  Temat för dagen var Roslagen på Export och det var också en tydlig röd tråd genom hela programmet. Vår moderator Toni Jonsson från Region Uppsala såg till att tiderna hölls och gjorde ett fantastiskt arbete.

Först ut på programmet var Åsa Egrelius från Visit Sweden som berättade om deras arbete och på vilka målmarknader de är aktiva. Vi fick också höra lite om Visits Swedens nya drivkraftssegment.

Sedan berättade Petra Lindberg om Kurbits generellt och de möjligheter Roslagens företag har att anmäla sig till höstens utbildning ”Kurbits affärsutveckling mot export”.

Per Jobs gav oss många goda exempel på hur man kan lyckas med fisketurism, som han startade i det egna företaget ”Fish your dream” och om det nya och lite bredare outdoorföretaget ”Björk”.

Gisela Norén från Visit Roslagen berättade om vad som är på gång i verksamheten just nu, allt från digitala värdskaps- och ambassadörsskapsutbildningar till en ny kampanj i sociala medier.

Av Sofia Händel fick vi höra en spännande berättelse hur den världsunika appen, som har tagits fram i projektet Augmented Export, kan komma att levandegöra Öregrunds historia och förhoppningsvis locka en ny målgrupp av besökare.

Den som fick knyta ihop säcken i slutet av kvällen var Anna Österlund från Placebrander som lockade till en hel del skratt och eftertänksamhet i samband med sin trendspaning inom besöksnäringen.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som deltog i Roslagens destinationsdag 2017, antingen som föreläsare eller deltagare! Vi hoppas att ni hade en inspirerande kväll, att ni är nöjda med årets program och att ni kan dra nytta av nyvunna kunskaper.