Tittar på solnedgång

Reload Roslagen

Utbildningsinsatser ska stärka Roslagens besöksnäringsaktörer

Med stöd från Tillväxtverket driver Visit Roslagen ”Reload Roslagen”

Genom kostnadsfria utbildningsinsatser ska projektet stärka konkurrenskraften hos små och medelstora besöksnäringsföretag i Norrtälje, Österåker och Östhammars kommuner.  Företagen kommer att erbjudas kostnadsfritt stöd i form av kurser och utbildningsinsatser inom områden som digitalisering, synlighet, hållbarhet och försäljning. Inom projektet ryms också affärsutveckling, verksamhetsutveckling,  och omställningsinsatser .

Genom att använda tiden som kan uppstå under pandemin till kompetensutveckling är förhoppningen att Roslagens företag ändå står starka när krisen är över och besökarna återkommer. Projektet pågår fram till mars 2022.

 

Här kan du ta del av utbildningsinsatserna

 

För mer information om projektet

Sofia Händel, projektledare
sofia.handel@visitroslagen.se
072-08 08 388 

 

 

 

Logotyper Reload Roslagen