Tittar på solnedgång

Reload Roslagen

Utbildningsinsatser ska stärka Roslagens besöksnäringsaktörer

Med stöd från Tillväxtverket startar nu Visit Roslagen upp ”Reload Roslagen”

Genom kostnadsfria utbildningsinsatser ska projektet stärka konkurrenskraften hos små och medelstora besöksnäringsföretag i Norrtälje, Österåker och Östhammars kommuner.  

Företagen kommer att erbjudas kostnadsfritt stöd i form av kurser och utbildningsinsatser inom områden som digitalisering, synlighet, hållbarhet och försäljning. Inom projektet ryms också affärsutveckling, verksamhetsutveckling,  och omställningsinsatser .

Genom att använda tiden som kan uppstå under pandemin till kompetensutveckling är förhoppningen att Roslagens företag ändå står starka när krisen är över och besökarna återkommer.

Projektet som pågår till mars 2022 kommer att inledas med en genomarbetad behovsanalys för att ringa in företagens faktiska behov.

Till enkätundersökning om ditt företags behov

 

För mer information om projektet

Sofia Händel, projektledare
sofia.handel@visitroslagen.se
072-08 08 388 

 

 

Logotyper Reload Roslagen