cbis:1993469

Reena Saini Kallat - Deep Rivers Run Quiet

Reena Saini Kallats arbeten har de senare åren undersökt gränser, territorier och kartor. Huvudfrågorna har återkommit som former i hennes konstnärskap och pekat på varierade historiska berättelser samt hur mänskligheten har lämnat historiska avtryck på geografin.
Handikappvänligt Trådlöst internet WC Barnvänligt Handikappanpassat Sommarlov Kostnadsfritt Rullstolsanpassat

Information

Norrtälje konsthall är stola över att kunna presentera två separatutställningar med Mumbai-baserade konstnärerna Reena Saini Kallat och Jitish Kallat. Det är deras första institutionella utställning i Sverige som visar både tidigare och senare arbeten. Utställningarna ger en omfattande upplevelse av deras konstnärliga arbeten. Verken skiftar mellan det stora och det mikroskopiska, det ekologiska och det existentiella, det planetariska och det kosmiska. Utifrån en gemensam utgångspunkt tar verken olika riktningar genom vilken de undersöker världen.

Reena Saini Kallats arbeten har de senare åren undersökt gränser, territorier och kartor. Huvudfrågorna har återkommit som former i hennes konstnärskap och pekat på varierade historiska berättelser samt hur mänskligheten har lämnat historiska avtryck på geografin. Hennes egen familjehistoria överlappar med delningen av Indien och Pakistan 1947, en delning som resulterade i massmigration på båda sidor om gränsen. Ingångarna till verken är både poetiska och teoretiska och undersöker ett sammanflöde av idéer som ifrågasätter politiska och sociala gränser.
Utställningen Deep River Run Quiet innehåller ett nytt platsspecifikt verk, Leaking lines. En väggmålning uppbyggd med elektriska kablar, ett återkommande motiv i hennes konstnärsskap. De elektriska kablarna blir symboler för kontakt och en kanal för energier och idéer som vävs ihop till barriärer och taggtrådar. De omkastande linjerna ger upphov till en mer bekant topografi där fastlåsta territoriella avgränsningar sömlöst förvandlas till en fritt flytande flod med konturer som liknar naturliga geografiska särdrag.
I utställningen visas också en 8-kanals-video, Blind spots som genom en syntavla (ett tryckt kort som visar bokstäver och siffror i rader av minskande storlek; används för att testa synskärpa) använder de inledande raderna till olika länders konstitutioner. I de tio diptykerna Leaking Lines sammanför konstnären avsiktligt 'linjen' - ett primärt konstnärligt verktyg - med språket för territoriella avgränsningar. Verket placerar konturerna av gränser från hela världen mot bilder av landskapen, som de delar upp och fördelar. Dessutom presenteras hennes nya verk med titeln Vortex och Water Book.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

22 Juni 12:00 - 16:00
23 Juni 12:00 - 16:00
24 Juni 12:00 - 16:00
25 Juni 12:00 - 16:00
26 Juni 12:00 - 16:00
29 Juni 12:00 - 16:00
30 Juni 12:00 - 16:00
1 Juli 12:00 - 16:00
2 Juli 12:00 - 16:00
3 Juli 12:00 - 16:00
6 Juli 12:00 - 16:00
7 Juli 12:00 - 16:00
8 Juli 12:00 - 16:00
9 Juli 12:00 - 16:00
10 Juli 12:00 - 16:00
13 Juli 12:00 - 16:00
14 Juli 12:00 - 16:00
15 Juli 12:00 - 16:00
16 Juli 12:00 - 16:00
17 Juli 12:00 - 16:00
20 Juli 12:00 - 16:00
21 Juli 12:00 - 16:00
22 Juli 12:00 - 16:00
23 Juli 12:00 - 16:00
24 Juli 12:00 - 16:00
27 Juli 12:00 - 16:00
28 Juli 12:00 - 16:00
29 Juli 12:00 - 16:00
30 Juli 12:00 - 16:00
31 Juli 12:00 - 16:00
3 August 12:00 - 16:00
4 August 12:00 - 16:00
5 August 12:00 - 16:00
6 August 12:00 - 16:00
7 August 12:00 - 16:00
10 August 12:00 - 16:00
11 August 12:00 - 16:00
12 August 12:00 - 16:00
13 August 12:00 - 16:00
14 August 12:00 - 16:00
17 August 12:00 - 16:00
18 August 12:00 - 16:00
19 August 12:00 - 16:00
20 August 12:00 - 16:00
21 August 12:00 - 16:00
24 August 12:00 - 16:00
25 August 12:00 - 16:00
26 August 12:00 - 16:00
27 August 12:00 - 16:00
28 August 12:00 - 16:00
31 August 12:00 - 16:00
1 September 12:00 - 16:00
2 September 12:00 - 16:00
3 September 12:00 - 16:00
4 September 12:00 - 16:00
7 September 12:00 - 16:00
8 September 12:00 - 16:00
9 September 12:00 - 16:00
10 September 12:00 - 16:00
11 September 12:00 - 16:00
14 September 12:00 - 16:00
15 September 12:00 - 16:00
16 September 12:00 - 16:00
17 September 12:00 - 16:00
18 September 12:00 - 16:00
21 September 12:00 - 16:00
22 September 12:00 - 16:00
23 September 12:00 - 16:00
24 September 12:00 - 16:00
25 September 12:00 - 16:00