Rädda östersjön

Välkomna till ett seminarium, inom ramen för vårt projekt Rädda Östersjön, där vi bland annat får information om nuläget för fisket i och utmed Östersjöns kust. Hur är nuläget och hur ser den framtida prognosen ut för vårt fiske?

Information

Anmälan
Sista anmälningsdag: 18 oktober
Anmälan via: www.allready.net/roslagen
Användarnamn: kustfiske
Lösenord: ostersjon

Seminarium måndag den 24 oktober
Lokal: ”Havet” på Campus Roslagen i Norrtälje - Astrid Lindgrens Gata 2 A.

17.00 Mingel och lättare förtäring
17.30 Programmet startar
• Gustav Hemming: Ett hållbart Östersjön för levande skärgårdssamhällen
• Folke Rydén: Östersjön – hot & hopp
• Amelia Morey Strömberg: Akvaponi

Panelsamtal med:
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna
Karin har sina rötter i Roslagen och hennes parlamentariska arbete fokuserar på
fri och hållbar handel, både i utskottet för internationell handel och i miljöutskottet.
Gustav Hemming, Region Stockholm
Skärgårdsregionråd i Region Stockholm som brinner för en levande, attraktiv och
hållbar skärgård i samklang med ett ekologiskt, välmående Östersjön.
Amelia Morey Strömberg, Utvecklingscentrum för vatten
Folke Rydén, Dokumentärfilmare
Internationellt prisbelönad dokumentärfilmare och tidigare utrikeskorrespondent
för SVT.

Folke Rydén har gjort en rad filmer om Östersjöns miljö.
Jens Olsson, Forskare, Vicedekan samt Koordinator SLU Vattenforum
PG Nilsson, Grundare Svenska Brasserier
19.20 Avslutning