Postrodden över Ålands Hav

Postrodden 2021

Information

Information om Postrodden 2021

På lördag den 19 juni genomför vi en Pandemipostrodd. Ett par rotar ror med traditionsenliga båtar från Grisslehamn och Storby. De möts på riksgränsen och utväxlar postsäckar, som de sen återvänder med.

Postrodden 2020 kunde inte genomföras som följd av restriktionerna under den rådande Covid-19-pandemin. I stället gjorde vi på roslagssidan en minnesrodd i svenska farvatten, med start och mål i Grisslehamn. Rodden dokumenterades på film och finns på Youtube och vi beskrev hur man på 1800-talet hanterade postföringen över Ålands hav under koleraepidemier.

Även innevarande år gäller restriktioner som följd av Coronapandemin. Vi har därför inte heller i år kunnat bjuda in till en sedvanlig Postrodd över Ålands hav.

I stället genomför vi en begränsad rodd, en Pandemipostrodd, på ordinarie tävlingsdag och med särskilt inbjudna deltagande rotar från Roslagen och Eckerö, lördagen den 19 juni 2021. Postrotarna utgår från Grisslehamn kl 09.00 och från Storby kl 10.00 (lokala tider).

Vi ser det som särskilt angeläget eftersom 2021 är ett signifikant år:

1541, för 480 år sen, beslutade Gustav Vasa en förordning om postgången.
1636, för 385 år sen, beslutade Drottning Kristina att reglera posthanteringen i Sverige och därmed över Ålands hav genom förordningen Post-Båhden.
1756, för 265 år sen, etablerades det nya postkontoret i nuvarande Grisslehamn, byggnader som alltjämt finns kvar.
1946, för 75 år sen, uppfördes Postrotemonumentet vid Storby, Eckerö till minne av gångna tiders postförare.
1996, för 25 år sen, uppförde Roslagens Sjöfartsminnesförening i samband med det årets Postrodd Postroddsmonumentet i Grisslehamn.

Ett antal postrotar kommer alltså den aktuella dagen att ro/segla från Grisslehamn resp Eckerö och mötas på respektive sida av nationsgränsen i Ålands hav och där, utan närmare personlig kontakt, utbyta postsäckar och sen återvända till Grisslehamn resp Eckerö. Det blir således en Pandemipostrodd på likartat sätt som under epidemier under postroddens tidiga historia, utan gränspassage.

Vi minns exempelvis året 1831, för 190 år sen, då kolera konstaterats i S:t Petersburg och skräcken för pesten snabbt spred sig över till Sverige. En omfattande föreskrift utfärdades om hur man skulle förfara för att hindra ”Utrikes härjande Farsoters inträngande i Riket”. Postrotarnas möjligheter att komma iland begränsades och karantänsvistelser krävdes. Posten hanterades ganska brutalt, postväskan kastades i sjön och fiskades upp med tång. Sen perforerades posten och genomgick en ”noggrann purifikation”.

Ett tiotal ålandsrotar kommer samtidigt att göra en kamratrodd till Enskär för att besöka den restaurerade Heligmans postfyr nordväst om Signilskär. Fyren uppfördes ursprungligen år 1868 för att vägleda postrotar över Ålands hav.

POSTROTEKOMMITTÈN

Lars Nylén John Hilander
Ordförande

+46 708 416000 +358 4575483531

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

19 Juni 09:00 - 16:00