Policy evenemang

Policy

1. Evenemanget måste äga rum i Roslagen och tipset kommer direkt ifrån evenemangsarrangören.


2. Varje arrangör tar ansvar när det gäller marknadsföring av sitt evenemang på
www.roslagen.se/evenemang och meddelar eventuella ändringar direkt till info@visitroslagen.se

 

3. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt. Visit Roslagen förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.

 

4. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa
samhällsgrupper. Partipolitiska arrangemang publiceras inte.

 

5. Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och
tidsbegränsat till skillnad från löpande verksamhet. Exempel: en ateljé som
håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett
speciellt datum godkänns det som evenemang. Evenemanget ska alltså vara tydligt
skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och
slutdatum. Kurser/utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet
godkänns ej.


6. Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just
evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en rea eller en butik som bjuder
på fika eller anordnar utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder.
Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan
aktivitet ex. middag eller övernattning.


7. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till.
Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i
exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller
utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis
ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är
dock tillåtet.

 

8. Visit Roslagen avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i denna policy
och därför inte bör publiceras.

 

9. Endast fält markerade med en röd stjärna behöver fyllas i.