cbis:2054892

Pilgrimsleden på Ljusterö

  • Besöksadress: Ängsbacken Postadress: 18495 Ljusterö
Cirka 800 meter från Ljusterö Torg ligger Pilgrimsleden som invigdes 2016. Leden är framarbetad av svenska kyrkans volontärer. Ledens 2,6 km långa spår är bitvis krävande och tar minst en timme att promenera runt.
Naturkartan

Information

Pilgrimsleden på Ljusterö består av sex olika stopp: Oxeln, Biskopsbrevet, Laga skifte, Tysta skogen, Björkdungen och Kyrkberget. Den sistanämnda tar er upp till den högsta punkten på leden.
Här finner du de äldsta träden som tidigare användes för att skapa kälkar och båtstävar. De andra trädslagen som finns runtomkring leden är runt 25 år gamla och är planterade på gamla betesmarker. Dessa kommer allteftersom förvandlas till plankor, bräder och papper.
Runt hela leden finns olika platser med som bidrar med sin egen historia. Vid Laga skifte finner du ett kulturminneskyddat stenrös som tidigare fungerade som visarstenar för de rågångar som fanns mellan Sundvik, Östanå och Ljusteö-Kulla församling.