cbis:2115239 Johan Denke
cbis:2115239 Johan Denke

ORGELKONSERTANT MUSIKGUDSTJÄNST

Domssöndagen 20 november kl 16 i Dannemora kyrka ORGELKONSERTANT MUSIKGUDSTJÄNST Domssöndagspsalmen framför andra är ”Vakna upp! En stämma bjuder”. VI sjunger den och lyssnar till två orgelstycken över psalmen: Johann Sebastian Bachs välkända orgelkoral och Max Regers mäktiga orgelfantasi över ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”. Tina Bagerstam Johansson leder gudstjänsten, och Johan Denke utnyttjar alla resurserna i Dannemora kyrkas digitala kyrkorgel.

WC Rökfritt Kostnadsfritt