cbis:1944365

Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Verksamheterna inom Norrtälje Naturcentrum syftar till att förändra samhället i en hållbar riktning och ta ansvar för en hållbar framtid. Vi ska ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor och bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse.

Information

Vi förvaltar Färsna gård, en plats för möten och aktiviteter för skolor, föreningar, dagligverksamhet och allmänhet.

Stiftelsen startades 1989 av Norrtälje kommun som fortfarande är ett viktigt stöd för verksamheten.

Andra samarbetspartners är Roslagens Sparbank, Norrtälje Energi, Roslagsbostäder, Flygfyren, Allmänna arvsfonden, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Region Stockholm.