Klippa i Roslagens skärgård
©The power couple, unsplash

Visit Roslagens miljöarbete

Vårt miljöarbete

Visit Roslagen anser att hållbarhet står för varsamt nyttjande av naturens resurser och att dessa resurser ska finnas kvar till de efterlevande. Det ska finnas robusta och hållbara system för både invånare såväl som besökare. Företagen ska ha en långsiktig utveckling och Roslagen ska vara en plats där människor kan bo och verka länge. Vi tror att om det finns bofasta så är det lättare att locka besökare, särskilt i termer av väl fungerande infrastruktur som håller året runt.

 

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
För att öka vår kunskap och minska vår miljöpåverkan har vi under våren 2018 infört ett miljöledningssystem som möter kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Under perioden 2018-02-01 – 2018-06-30 genomförde verksamheten ett miljöarbete med stöd och projektledning från SamCert AB. Detta innebär att företaget har genomfört en rad konkreta åtgärder:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Fairtrade på jobbet
Vår arbetsplats väljer Fairtrade-märkta produkter och är på så sätt med och skapar förutsättningar så att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Läs mer på fairtrade.se.

Medlem i Naturturismföretagen
Som organisations- och företagsmedlem i Naturturismföretagen är vi med och stödjer arbetet för:

 • mer ekoturism
 • fler professionella företag med växtkraft
 • bättre villkor för hela naturturismbranschen

Detta arbete är värdefullt för naturskyddet, kulturarvet och inte minst för Sverige och Roslagen som besöksmål.

Hållbara event
Vi jobbar igenom våra egna arrangemang och tittar på hur de påverkar miljön och minimerar den negativa miljöpåverkan, t.ex. genom att:

 • minimera transporter
 • minimera avfall
 • styra inköp till miljömässigt bättre varor som i möjligaste mån är närproducerade, ekologiska och/eller rättvisemärkta

Kranmärkta turistbyråer 
Visit Roslagens turistbyråer har Svenskt Vattens hållbarhetsmärkning Kranmärkt. Hållbarhetsmärkningen innebär att vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp!

Miljöpolicy
Visit Roslagen ska bedriva ett långsiktigt och systematiskt miljö- och hållbarhets-arbete med fokus på ständiga förbättringar, inom våra verksamhetsområden som turistservice, marknadsföring, försäljning, destinationsutveckling och egna event.

Visit Roslagen ska ligga i framkant och proaktivt arbeta för att minimera turismens fotavtryck i miljön.

Det uppnår vi genom att:

 • Vi ser miljöarbetet som ett strategiskt område där våra mål, åtgärder och resultat ska hållas väl känt inom och utanför organisationen
 • Redan vid planering och utveckling av event och destinationer ta hänsyn till miljö och hållbarhet och sträva efter att minimera resursanvändning och utsläpp från transporter samt minska uppkomst av avfall
 • Våra medarbetare är kunniga på miljöområdet
 • Vid inköp, så långt det är möjligt, välja varor, produkter och tjänster från leverantörer med ett aktivt miljöarbete som erbjuder miljöanpassade och etiska produkter och tjänster
 • Identifiera och efterfölja miljölagar, regler och andra krav som berör verksamheten
 • Bidra med miljöinformation till våra kunder, samarbetspartner och andra intressenter
 • Kontinuerligt utveckla och förfina våra produkter och tjänster för att alltid möta, och helst överträffa, våra kunders, partners och uppdragsgivares förväntningar och krav.
 • Formulera årliga förbättringsmål och följa upp resultatet