cbis:1994707

Naturens tempel

Templet är från 1996. Det byggdes hos familjen Britt-Louise och Martin Lönnebo ute vid Oxten. 2005 skänktes det till församlingen och flyttades året därpå till sin nuvarande plats.
Naturkartan

Information

Templet är från 1996. Det byggdes hos familjen Britt-Louise och Martin Lönnebo ute vid Oxten. 2005 skänktes det till församlingen och flyttades året därpå till sin nuvarande plats. Grannen Doris Asplund bidrog med att måla orre, fjällripa, skrattmås, sädesärla, småkryp, havsörn, uggla, svalor...

Visste du att....

Naturens tempel är unikt i världen

Templet är insirerat av Bibelns paradis

Det bygges på Oxsten, Gräsö hos Britt-Louis och Martin Lönnebo

Doris Asplund, Gräsö, deltog i utsmyckningen

Tempelbyggnaden skänktes till Gräsö församling

Templet, när dörren är stängd, förvandlas till tittskåp

En pilgrimsväg Templet-Uppsala domkyrka planeras med frälsarkransen som förebild.