cbis:2154456

Musik Och berättarkafé. Längtan, Drömmar och Svarta ballader

Söndag 5 mars Kl. 14:00–17:00 Nöjesetablissemanget - KulFabriken Plats: Kafé Smedjan - Pythagoras
WC Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Ola Pettersson, sång och gitarr & Helen Eriksdotter, flöjt och manus framför sin föreställning om poeten Dan Andersson.
Kafé Smedjan öppen från kl. 14.00 med smörgåsar och fikabröd.
Välkommen!

Smörgåsar och fika till försäljning.
Programmet startar 15:00 och pågår ca 1 timme.
Mycket varmt välkomna!