cbis:1963716

Minigolfbana Gräsöbadens camping

Välkommen till Gräsöbadens Camping som erbjuder en minigolfbana med 18 hål. Här finns bland annat Örskärs fyr och Järnboden i Harg avbildade.