Vandring på Roslagsleden
©Bosse Lindh

Ledprojekt

Leder i Roslagen  är ett projekt som ska resultera i en digital helhetslösning för Roslagens utbud av vandrings-, cykel och paddlingsmöjligheter.

Projektet, som startade upp i september 2020, innehåller allt från inventering av befintliga leder och dokumentation kring dessa till konkreta informationsinsatser och rådgivningsmöten för berörda företag längs med lederna. Det görs också en satsning på att få fler övernattningsmöjligheter och andra turisttjänster längs lederna.

Målsättningen med projektet är att en genom en samlad digital plattform tillgängliggöra Roslagens naturupplevelser, ledutbudet samt tillhörande service och på så sätt öka kännedomen om de fina möjligheter som finns till utomhusaktiviteter och naturturism. Genom att fler får upp ögonen för de olika lederna har de bättre förutsättningar att ge upphov till positiva samhällseffekter så som fler boenden, produkter och turisttjänster på landsbygden i ledernas närområde.

Projektet har fått stöd från Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag som lämnar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Därtill medfinansierar Region Uppsala projektet med motiveringen att det bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

För mer information om projektet
Sofia Händel, projektansvarig
072-08 08 388

 

Logotyper, Leder i Roslagen