cbis:2154662

Lär dig Hjärt-Lungräddning.

Onsdag 15 mars kl. 17-21 Rådmansö Bygdegård
WC Matservering Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Civilförsvarsförbundets instruktör Lena Hedberg ger oss en kurs i hjärt-och lungräddning, samt berättar hur vi förbereder oss inför elavbrott och annan kris mm.
Välkomna!