cbis:1954155

Länna kyrka

  • Besöksadress: Lännaby 91 Postadress: 761 93 Länna kyrka
Länna kyrka ligger påfallande vackert vid Kyrksjön, och det ursprungliga sättet att komma till gudstjänst var sjövägen. Kyrkan byggdes under 1300-talet vid bygdens marknadsplats. Inne i kyrkan kan flera av de vackra medeltida utsmyckningarna ses och där finns också det magnifika Bielkeska gravmonumentet från början av 1600-talet.

Information

Kyrkan målades inte vid valvslagningen på 1400-talet men på kortväggarna finns några gotiska målningar, som hör till de äldsta muralmålningarna i länet. Altaret tillverkades 1661 av Markus Hebel men målningarna är troligtvis ett krigsbyte från Polen.
I klockstapeln från 1767 hänger flera klockor och än idag används den medeltida storklockan.
Den gamla prästbyggnaden byggdes 1703 och kan vara Upplands äldsta. Kyrkan är ett byggnadsminne sedan 1985.
I kyrkan finns plats för 200 personer.