Kvarnen i Forsmark

Forsmarks kvarn togs i drift i början av 1800-talet och användes fram till 1976.

Information

I dag, nästan 40 år senare, är portarna åter öppna. Besök kvarnen och upplev den autentiska miljön som finns bevarad.