cbis:2158226

Kvällstur i Andersby ängsbackar - bland vitsippor och kulturhistoria

Välkommen att följa med på en kortare kvällsvandring i naturreservatet Andersby ängsbackar. Såhär i början av maj täcker vitsipporna vanligtvis stora delar av marken.

Information

Slåtterängar och gamla gärdsgårdar, kostigar och ädla lövträd - vid Andersby ängsbackar har människan och hennes djur format naturens utseende ända sedan järnåldern. Kreaturen har gått på bete i skogen och på ängarna och skapat ett öppet landskap med en rik flora. Tillsammans vandrar vi ca 4 km och njuter av de gamla träden, slåttermarkerna, den gröna skira hasselskogen och spåren av det gamla bondesamhället.

Andersby ängsbackar är skyddat som naturreservat och i området finns i liten skala mycket av vad den uppländska naturen har att erbjuda. Ädellövskog med sprakande vårflora. Välbetade backar med hasselbuskar, omgivna av gamla gärdesgårdar. Murrig barrskog som gömmer ett myller av skalbaggar om man tittar lite närmare. Små åkertegar. Vattholmaåsen med ståtliga ekar på höjden och en sänkt slättsjö med mycket vass.

Anmäl deltagande senast 30 april till värd, gärna sms. Ta med egen matsäck (valfritt middag/fika), kaffe/te, sittunderlag/filt och varmt att ta på dig vid paus. Invänta svar på din anmälan innan du betalar in. När du betalar in, ange namn och kod K230504 så underlättar du för vår kassör.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

4 Maj 18:00 - 20:00

Vägbeskrivning

Parkeringen vid Andersby ängsbackar: www.naturkartan.se/sv/uppsala-lan/parkeringsplats-och-informationsskylt