cbis:1992147

Konst i Ån 2021

Medverkande konstnärer: Martin Christensen, Hanna Grandert, Anders Jansson, LOKALEN, Björkö Konstnod, Linda Shamma, Jakob Krajcik.
Kostnadsfritt Kommunal regi Corona-säkrad

Information

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och efter två års uppehåll är Konst i Ån tillbaka sedan 2014, nu i Norrtälje Konsthall/Norrtälje kommuns regi.
Utställningen - som innehåller flera olika material, uttryck och innehåll - äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad och ut i Östersjön.
Utställningens tema är Kartografi där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

2 Juli 12:00 - 23:00
3 Juli 12:00 - 23:00
4 Juli 12:00 - 23:00
5 Juli 12:00 - 23:00
6 Juli 12:00 - 23:00
7 Juli 12:00 - 23:00
8 Juli 12:00 - 23:00
9 Juli 12:00 - 23:00
10 Juli 12:00 - 23:00
11 Juli 12:00 - 23:00
12 Juli 12:00 - 23:00
13 Juli 12:00 - 23:00
14 Juli 12:00 - 23:00
15 Juli 12:00 - 23:00
16 Juli 12:00 - 23:00
17 Juli 12:00 - 23:00
18 Juli 12:00 - 23:00
19 Juli 12:00 - 23:00
20 Juli 12:00 - 23:00
21 Juli 12:00 - 23:00
22 Juli 12:00 - 23:00
23 Juli 12:00 - 23:00
24 Juli 12:00 - 23:00
25 Juli 12:00 - 23:00
26 Juli 12:00 - 23:00
27 Juli 12:00 - 23:00
28 Juli 12:00 - 23:00
29 Juli 12:00 - 23:00
30 Juli 12:00 - 23:00
31 Juli 12:00 - 23:00
1 August 12:00 - 23:00
2 August 12:00 - 23:00
3 August 12:00 - 23:00
4 August 12:00 - 23:00
5 August 12:00 - 23:00
6 August 12:00 - 23:00
7 August 12:00 - 23:00
8 August 12:00 - 23:00
9 August 12:00 - 23:00
10 August 12:00 - 23:00
11 August 12:00 - 23:00
12 August 12:00 - 23:00
13 August 12:00 - 23:00
14 August 12:00 - 23:00
15 August 12:00 - 23:00