cbis:1943823
cbis:1943823
cbis:1943823
cbis:1943823
cbis:1943823
cbis:1943823
cbis:1943823

Knutmassomuseet

Högst upp i det gamla Kvarnenhuset ligger muséet med karnevalsmasker i jätteformat som ställs ut efter att de använts av bygdens invånare vid firandet av tjugondedag Knut.

Naturkartan

Information

Knutmasso firas i Gimo varje år den 13 januari.