cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686
cbis:2080686

Jernets fångar 2022

  • Plats: Österbybruk
Välkomna till Jernets fångar i Österbybruk !

Information

Jernets fångar i Smedjan i Österbybruk

2020 & 2021 lägger vi nu bakom oss och blickar framåt mot ett nytt år av Jernets fångar! Som vi har längtat tillbaka till våran kära smedja!

2022 blir 32:a året i Vallonsmedjan Österbybruk Teater med musik och dans, i autentisk miljö.

I Vallonsmedjan möter man de människor som levt med och av järnet – arbete och drömmar i sorg och glädje.
JERNETS FÅNGAR är ett spel som har sin utgångspunkt i en speciell historisk erfarenhet – gruvbrytning och järnproduktion i norra Uppland. Det är historien om Järnets Uppland och den är både specifik för den här delen av landet, med vallonerna som invandrad arbetskraft och de väl-planerade bruksmiljöerna, och representativ för en betydelsefull del av hela den svenska historien. Intressant nog har nu vallonerna blivit en integrerad del av befolkningen, och bruks-miljöerna en närmast nostalgisk aspekt av den svenska historien. Man kan uppfatta den sociala strukturen i bruket som en föregångare och inspiration till den svenska folkhems-modellen.

Vi har nu möjlighet att förmedla en del av den här historien, tack vare att generationers livsverk finns bevarat här och att spelets skapare Katarina Ehnmark har uppfattat deras berättelser.

I den gamla smedjan finns smederna och deras kvinnor, mycket nära. Stenväggarna, härdarna, hammaren och redskapen förmedlar historien vi gestaltar. Både aktörer och publik befinner sig på platsen för det som spelet handlar om – människorna som levde med och av järntillverkningen, i stolthet och fångenskap, i glädje och sorg.

Flera av aktörerna har förfäder som levt, arbetat och dött som Jernets Fångar. Spelet framförs av ett trettiotal personer i alla åldrar och med olika bakgrund. Det bidrar också till att spelet blir trovärdigt.

Jernets Fångar innehåller mycket sång och musik, på nyckelharpa och med elektroniska klanger, och flera koreograferade danser som illustrerar berättelsen. Det är en föreställning som samtidigt är allvarlig och humoristisk, vacker och komisk, och som kombinerar amatörernas skådespelarinsatser med professionell instudering och uppsättning. Vallonsmedjan har vilat och väntat. År 1989 kom så Jernets Fångar för att berätta hur livet har varit där.

Och nu gör vi det för 32:a året. Välkommen att vara med!


Speldatum:

Fredag 1/7 kl 19 PREMIÄR!
Lördag 2/7 kl 17
Söndag 3/7 kl 17
Tisdag 5/7 kl 19
Onsdag 6/7 kl 19
Fredag 8/7 kl 19
Lördag 9/7 kl 17
Söndag 10/7 kl 17

Pris: 250 kr
UNT pris: 200 kr

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

2 Juli 17:00 - 19:30
3 Juli 17:00 - 19:30
5 Juli 19:00 - 21:30
6 Juli 19:00 - 21:30
8 Juli 19:00 - 21:30
9 Juli 17:00 - 19:30
10 Juli 17:00 - 19:30