cbis:1981096
cbis:1981096
cbis:1981096
cbis:1981096
cbis:1981096

Järnboden i Harg

  • Besöksadress: Järnboden Hargshamn
Järnboden är ett historiskt hamnmagasin från 1758 beläget vid en lugn havsvik. Här förvarades järn som hade tillverkats i Vallonbruken.
Naturkartan

Information

Järnboden sydost om Hargs bruk är en femvånings stenbyggnad från 1700-talets mitt uppförd av Hargs bruk och den dåvarande byggmästare Raphael Clason Pousette. I dess nedre våningar magasinerades stångjärnet innan det skeppades till järnvågen i Stockholm, i de övre varor som anskaffades utifrån. Idag är järnboden en utställningslokal för konst under sommarmånaderna.

Vandringsleden Vikingaleden passerar Järnboden.

OBS stängt 19:e juli inför hängning av ny utställning.