Information med anledning av Coronaviruset

Vi får just nu en hel del frågor med anledning av Coronaviruset, COVID-19. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att evenemang med fler än 50 deltagare inte ska genomföras. Detta påverkar även evenemang i Roslagen.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att evenemang med fler än 50 deltagare inte ska genomföras. Detta påverkas också evenemang i Roslagen. Det är aktuell arrangör som beslutar om ett evenemang ska genomföras samt eventuell återbetalning vid ett inställt evenemang.

För information om det evenemang du planerat att besöka vänligen kontakta aktuell arrangör. I Vår evenemangskalender kan du också se aktuell status över inställda evenemang (se respektive evenemangs rubrik)

Information för en trygg sommar
Krisinformation.se kan du ta del av myndigheternas samlade information om vad du ska tänka på för en trygg semester med bland annat resor, friluftsliv och camping i sommar. 

För dig som arrangerar evenemang
På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ska anordna ett evenemang. Du hittar information om riktlinjerna här.
Här finns också ett verktyg för riskbedömning av evenemang och sammankomster som hjälp i din planering.

Visit Roslagens egna evenemang
Visit Roslagens egna evenemang under mars månad kommer att flyttas fram med anledning av viruset. Detta gäller föreläsningen Vikten av Värdskap samt våra interna nätverksträffar. Mer information om nya datum för detta kommer.

Information från Nortic och Tickster
Till vissa evenemang i Roslagen kan du köpa dina biljetter via något av biljettsystemen Nortic och Tickster. Mer information från respektive företag hittar du nedan.

Nortic
Om evenemanget du har köpt biljetter till har blivit inställt eller flyttat så kommer du få information om eventuell återbetalning eller nytt datum från arrangören. Mer information via Nortic hjälpcenter.

Tickster
I det fall ett evenemang ställs in bör du söka information hos den ansvarige arrangören, som ansvarar för frågor om dennes återbetalningar av biljetter. I vissa fall återbetalar Tickster, på uppdrag av Arrangören, biljetter vid inställt evenemang. Mer information via Tickster.

Återbetalning vid inställt evenemang
Vid inställt evenemang där du köpt biljetter av Visit Roslagen på www.roslagen.se eller via callcenter görs återbetalningen till det kort som användes vid bokningstillfället. Om du köpt biljetter över disk på någon av våra turistbyråer avbokas och återbetalas biljetten där. Vid frågor kontakta Visit Roslagen 076-765 06 60 eller info@visitroslagen.se

Information från kommunerna
Läs gärna mer om särskilda riktlinjer och information på kommunernas webbplatser
Norrtälje kommun
Östhammars kommun
Österåkers kommun

Vid sjukdom
Om du planerar att besöka ett evenemang, men känner sjukdomssymptom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber ska du stanna hemma samt kontakta sjukvården 1177.

Ring upplysningsnumret 113 13 om du har frågor
Har du frågor om coronviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Mer information om Coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.